Біль, знеболювання і інтенсивна терапія

Журнал «Біль, знеболювання і інтенсивна терапія» - український (з міжнародною участю) професійний науково-практичний спеціалізований журнал, що рецензується, який спрямований на просування передових медичних знань в області анестезіології, контролю болю та інтенсивної терапії у пацієнтів у критичному стані, особливо мультимодальні підходи до контролю болю, безпеки анестезії, в поєднанні мультидисциплінарних підходів для лікування від поліорганної неспроможності та її профілактики, останні досягнення в області науки для поліпшення медичної допомоги для пацієнтів в критичному стані.


Зображення домашньої сторінки журналу

Журнал публікує матеріали в семи секціях: "Огляд", "Оригінальні дослідження», «Клінічна практика», «Дайджест наукових періодичних видань", "Новини та інформація", "Коментар і дебати", "Лист до редакції" для лікарів - практиків і дослідників, чия діяльність пов'язана з анестезіологією та інтенсивною терапією. Ці статті передбачають максимальну кількість корисних наукових і практичних матеріалів, які відображають кращі клінічні методи і результати досліджень, клінічної доказової бази, діагностичні алгоритми та підходи до лікування та профілактики станів, пов'язаних з ендокринними захворюваннями.

Засновники: Асоціація анестезіологів України та Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ АСОЦІАЦІЇ АНЕСТЕЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук затвердженого постановою Президії ВАК України від 10.02.2010 р. No 1-05/1.

Спеціальність ДАК: Медичні науки.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ, No3761, дата реєстрації 5 квітня 1999 р.

Заснований у листопаді 1997 р.

Виходить 1 раз на 3 місяці.

Мови видання: українська, російська.

Підписний індекс 21922.

ISSN 2519-2078 (друкованої версії).

ISSN 2520-226X (онлайнової версії).

Редакційна колегія:
А.В.Беляєв
М.А.Георгіянц
С.М.Гриценко
С.О.Дубров
В.І.Зубков
О.М.Клігуненко
Ю.Ю.Кобеляцький
В.А.Лисецький
Л.О.Мальцева
В.Ф.Москаленко
О.I.Налапко
Р.І.Новікова
Я.М.Підгірний
В.В.Суслов
О.О.Тарабрін
I.I.Тiтов
Л.В.Усенко
П.Д.Фомін
А.A.Хіжняк
В.І.Черній
Л.П.Чепкий
І.П.Шлапак
Г.А.Шифрін


Редакційна рада:
В.В.Арістов
М.В.Бондар
Ю.Л.Кучин
Г.Г.Суслов