Біль, знеболювання і інтенсивна терапія

Журнал «Біль, знеболювання і інтенсивна терапія»/«Pain, anesthesia and intensive care»  - український (з міжнародною участю) професійний науково-практичний спеціалізований рецензирований журнал, спрямований на просування передових медичних знань в області анестезіології, інтенсивної терапії та надання допомоги пацієнтам при невідкладних станах. Особливу увагу звертає на безпеку анестезії, мультимодальні підходи до контролю болю, сучасні підходи до клінічного харчування, поєднанню мультидисциплінарних підходів щодо лікування пацієнтів із поліорганною недостатністю та її профілактики; журнал висвітлює останні досягнення в області науки для поліпшення медичної допомоги для пацієнтів при критичних станах.


Зображення домашньої сторінки журналу

Журнал публікує матеріали в семи секціях: "Огляд", "Оригінальні дослідження», «Клінічна практика», «Дайджест наукових періодичних видань", "Новини та інформація", "Лист до редакції" для лікарів - практиків і дослідників, чия діяльність пов'язана з анестезіологією та інтенсивною терапією.
Ці статті передбачають максимальну кількість корисних наукових і практичних матеріалів, що відображають кращі клінічні методи і результати досліджень, клінічної доказової бази, діагностичні алгоритми та підходи до лікуванняі профілактики критичних станів, безпеки пацієнтів.
Засновники: Асоціація анестезіологів України та Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ АСОЦІАЦІЇ АНЕСТЕЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук затвердженого постановою Президії ВАК України від 10.02.2010 р. No 1-05/1.

Спеціальність ДАК: Медичні науки.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ, No3761, дата реєстрації 5 квітня 1999 р.

Заснований у листопаді 1997 р.

Виходить 4 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Підписний індекс 21922.

ISSN 2519-2078 (друкованої версії).

ISSN 2520-226X (онлайнової версії).

Головний редактор: Ф.С. Глумчер

Заступник головного редактора: С.О.Дубров

Відповідальний секретар: С.О. Тарасенко

Редакційна колегія:

А.В. Беляєв, М.А. Георгіянц, М.Л. Гомон, С.М. Гриценко, О.М. Клігуненко, Ю.Ю. Кобеляцький, Ю.Л. Кучин, І.І. Лісний, О.А. Лоскутов, А.П. Мазур, Л.О. Мальцева, Я.М.Підгірний, В.В. Суслов, О.О. Тарабрін, Р.О. Ткаченко, I.I. Тiтов, Л.В. Усенко, В.С. Фесенко, У.А. Фесенко, П.Д. Фомін, В.І. Черній, Л.П. Чепкий

Редакційна рада:

Володимир Зельман (США), Холлі А M'юїр (США), Станіслав Клек (Польща), Ремі Mейер (Швейцарія), Євген Чумаченко (Франція), К.М. Амосова (Україна), П'єр Сінгер (Ізраїль)