Біль, знеболення та інтенсивна терапія

Журнал «Pain, anaesthesia and intensive care»/ «Біль, знеболення та інтенсивна терапія» - професійний науково-практичний спеціалізований рецензирований (за участю міжнародних експертів) журнал, спрямований на просування передових медичних знань в області анестезіології, інтенсивної терапії та надання допомоги пацієнтам при невідкладних станах. Особливу увагу звертає на безпеку анестезії, мультимодальні підходи до контролю болю, сучасні підходи до клінічного харчування, поєднанню мультидисциплінарних підходів щодо лікування пацієнтів із поліорганною недостатністю та її профілактики; журнал висвітлює останні досягнення в області науки для поліпшення медичної допомоги для пацієнтів при критичних станах.

Зображення домашньої сторінки журналу

Журнал публікує матеріали в семи секціях: "Огляд", "Оригінальні дослідження», «Клінічна практика», «Дайджест наукових періодичних видань", "Новини та інформація", "Лист до редакції" для лікарів - практиків і дослідників, чия діяльність пов'язана з анестезіологією та інтенсивною терапією.
Ці статті передбачають максимальну кількість корисних наукових і практичних матеріалів, що відображають кращі клінічні методи і результати досліджень, клінічної доказової бази, діагностичні алгоритми та підходи до лікуванняі профілактики критичних станів, безпеки пацієнтів.

Засновники: Громадська організація «Асоціація Анестезіологів України», Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця.

ISSN 2519-2078 (друкованої версії).

ISSN 2520-226X (онлайнової версії).

Головний редактор: Ю.Л. Кучин. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Україна

Заступник головного редактора: С.О.Дубров. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Україна

Редакційна колегія:
М.А. Георгіянц, Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна
Ф.С. Глумчер, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Україна
С.М. Гриценко, ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України
Д.В. Дмитрієв, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна
О.М. Клігуненко, ДЗ «Дніпропетровська медична академія", Україна
Ю.Ю. Кобеляцький, ДЗ «Дніпропетровська медична академія", Україна
І.І. Лісний, Національний інститут рака, Україна
О.А. Лоскутов, Національна медична академія післядипломної освіти, Україна
А.П. Мазур, Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова, Україна
Я.М. Підгірний, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна
Г.І. Постернак, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Україна
О.Ю. Сорокіна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Р.О. Ткаченко, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
I.I. Тiтов, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
Л.В. Усенко, ДЗ «Дніпропетровська медична академія", Україна
В.С. Фесенко, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна
У.А. Фесенко, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна
П.Д. Фомін, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Україна
В.І. Черній, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Україна
К.М. Лебединський, Санкт-Петербурзька медична академія післядипломної освіти, Росія
Мальгожата Малец-Мілевська, Автономна державна клінічна лікарня ім. проф. Вітольда Орловського Центра післядипломної медичної освіти, Польша
Станіслав Клек, Багатопрофільна лікарня ім. Стенлі Дудріка, Польша
Ремі Mейер, Університетська клініка Кантонсспітал Листаль, Швейцарія
П'єр Сінгер, Медичний центр Рабіна, Ізраїль
Олександр Злотнік, Університет Бен-Гуріона в Негеві, Ізраїль
Володимир Зельман, Медична школа Кека Університету Південної Каліфорнії, США
Холлі Енн M'юїр, Медична школа Кека Університету Південної Каліфорнії, США
Відповідальний секретар С.О. Тарасенко, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Україна

Розповсюдження:безкоштовна адресна розсилка лікарям-анестезіологам (direct mail), науково-дослідним установам, вищим медичним навчальним закладам III-IV рівнів акредитації та закладам післядипломної освіти (профільні кафедри).

Згідно Наказів МОН України №1413 від 24.10.2017; №409 від 17.03.2020 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (Категорія "Б")

Спеціальність ДАК: Медичні науки.

Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ 22531-12431ПР від 01.02.2017.

Заснований у листопаді 1997 р.

Виходить 4 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Підписний індекс 21922.